Grazende auto’s van Geestenberg

 

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant
Partners: Hugo Schuitemaker
Jaar: 2018 – heden
Locatie: Eindhoven
Fotografie: Hugo Schuitemaker & Studio Corvers

 

Context

Voor de wijk Geestenberg is in de nabije toekomst een grote aanpassing in de ondergrondse aparte afvoer van regenwater op handen. Bijna alle bestrating in de openbare ruimte gaat hiervoor tijdelijk aan de kant en in het terugleggen hiervan kan efficiënt een grote aanpassing worden meegenomen. Waterdoorlatende bestrating is hier een overweging maar leidt mogelijk tot beheerproblemen wegens grote parkeerdruk en historisch relevante betonnen muurtjes: Een uitvoerende partij kan er niet bij. Een aanpak waarbij bewoners door toegenomen gevoel van eigenaarschap zelf zorg dragen voor het beheer kan hier een groot verschil maken. Dit project moet bijdragen aan het inschatten van de haalbaarheid hiervan.

 

Aanleiding

De basis van dit concept door ontwerpers Hugo Schuitemaker en Wouter Corvers is in 2018 ontwikkeld in het project ‘design thinking en extreem weer’, een initiatief van de provincie Noord Brabant met als oorspronkelijk doel bewoners beter te betrekken bij klimaatadaptatie.

 

Reframing

Vanuit een zorgvuldig reframingproces is in dit geval aansluiting gezocht met bewoners van de wijk Geestenberg vanuit het frame: “omdat het leuk is /(of belangrijk gevonden wordt)”. Dit frame stelt: ga niet informeren of overtuigen maar zoek datgene in een buurt waar nu al energie, lol, betrokkenheid en emotie in zit. Ga vanuit deze andere werkelijkheid kijken wat bewoners beweegt en waarom ze doen wat ze doen.

 

Het idee: parkeren is beheren

De mens is gek op zijn auto. Maar de auto eist verharde buitenruimte en dat is nou net niet handig als je te maken hebt met hevige neerslag. Geparkeerde auto’s maken het beheer van groene bestrating echter moeilijk. Daarom ontwikkelden in dit project het concept van de grazende auto’s. Door groene verharding aan te leggen die onderhouden wordt door de eigenaars van de auto’s. Om mensen te verleiden hun auto te veranderen in een grazende auto, onderzochten we de spelregel: “beheren is parkeren”. De vraag is of mensen die een groene parkeerplaats beheren ook door andere buurtbewoners wordt gegund dat zij dit mochten ontwerpen, onderhouden en er mogelijk vaker parkeren.

 

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op.

 

Publicaties:

Design Thinking – Extreem weer – Provincie Noord-Brabant

Case Geestenberg in Eindhoven – Provincie Noord-Brabant

Date:
Naar boven
Zit je met een complex vraagstuk binnen jouw organisatie dat je inzichtelijk en bespreekbaar wil maken? We helpen je graag.

 

Poeldonkweg 5, P.005
5216 JX ‘s-Hertogenbosch
Nederland

office@studiocorvers.com

Wouter Corvers | LinkedIn
+31 6 12777824
wouter@studiocorvers.com

Joost Corvers | LinkedIn
+31 6 23416714
joost@studiocorvers.com